logo
ucho   logo bip
 
W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w miejscowości Rąbiń, na działce o numerze 566, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 566 z działkami sąsiednimi nr 565, 567, 503/3.
 
Treść zawiadomienia (pdf).