logo
ucho   logo bip

GN-I.6631.28.2019

Kościan, dnia 30.12.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu:

07.01.2020, 14.01.2020, 21.01.2020, 28.01.2020, 04.02.2020, 11.02.2020, 18.02.2020, 25.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020, 15.04.2020, 21.04.2020, 28.04.2020, 05.05.2020, 12.05.2020, 19.05.2020, 26.05.2020, 02.06.2020, 09.06.2020, 16.06.2020, 23.06.2020, 30.06.2020, 07.07.2020, 15.07.2020, 21.07.2020, 28.07.2020, 04.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020, 08.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020, 29.09.2020, 06.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 01.12.2020, 08.12.2020, 15.12.2020, 22.12.2020, 29.12.2020.

Zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej umieszczane są także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie w zakładce ogłoszenie/ obwieszczenia oraz przesyłane na wskazane przez podmioty wymienione w art. 28b ust 3 pkt. 1-4  3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) adresy mailowe.

Narada koordynacyjna przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty

Paulina Dubska-Frączek

Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami