logo
ucho   logo bip

Kościan, 25.08.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 01.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Rynek 29

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.353.2020

12.08.2020

2

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Rynek 12

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.354.2020

12.08.2020

3

Przyłącze wodociągowe

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Żwirowa

działka nr 110/30, 110/29, 447

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.18.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.359.2020

17.08.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 875/7, 1172, 1208

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.362.2020

19.08.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielewo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 633, 623, 621/6

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.15.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.363.2020

19.08.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 187, 194/2, 205

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.17.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.364.2020

19.08.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4386, 4402, 4385

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3, 6.170.09.12.3.2, 6.170.09.12.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.365.2020

19.08.2020

8

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,
przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 502/14, 371/1, 502/12, 502/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.4, 6.170.08.10.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.366.2020

19.08.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 870, 111, 943

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

GN-I.6630.367.2020

19.08.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 273/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.20.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.368.2020

20.08.2020

11

Sieć elektroenergetyczna kablowa

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48, 74/1, 84, 95, 73/9, 186/1, 186/3, 186/6, 125

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.1.4, 6.171.09.13.2.3, 6.171.09.13.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.370.2020

24.08.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 498/3, 483/2, 497/1, 496/1, 485

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.01.3.3, 6.168.11.01.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.371.2020

24.08.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 273/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.372.2020

24.08.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 451/2, 444

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.20.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.373.2020

24.08.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Przysieka Polska

zŚmigiel – obszar wiejski

działka nr 451/1, 444

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.20.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.374.2020

24.08.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami