logo
ucho   logo bip

Kościan, 24.09.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 01.10.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna
SN i NN

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 337/2, 337/1, 377

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 175, 72/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.15.2.2, 6.169.08.15.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.487.2019

20.09.2019

2

Sieć wodociągowa

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

m. Pelikan

Ul. Boczna

działka nr 345/1, 345/8

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.488.2019

23.09.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Rolna

działka nr 157/15, 157/23

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.489.2019

23.09.2019

4

Przyłącze gazu śr/c

Głuchowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 122/32, 122/43, 122/30, 122/41, 122/40, 115/24, 115/20

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.4.2, 6.172.09.10.4.4, 6.172.10.06.3.1, 6.172.10.06.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.490.2019

24.09.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 81, 73, 71/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.2, 6.169.07.05.3.4, 6.169.07.05.4.1, 6.169.07.05.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.491.2019

24.09.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 115/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.15.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.492.2019

24.09.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 735, 57

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.493.2019

24.09.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Świerkowa

działka nr 2973/5, 2972/63, 2977

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.494.2019

24.09.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 41/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.22.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.495.2019

24.09.2019

10

Sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 370, 400/3, 283, 281/4, 373/34, 373/4, 400/2, 258, 398/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.05.3.3, 6.170.08.10.1.1, 6.170.08.05.3.4, 6.170.08.10.1.2, 6.170.08.10.2.1, 6.170.08.10.2.3, 6.170.08.10.4.1

 

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.496.2019

23.09.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.