logo
ucho   logo bip

Kościan, 21.12.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 02.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Sierpowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr  72/4, 72/5, 69/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.24.2.4, 6.168.08.24.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.551.2018

17.12.2018

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 275/2, 275/8

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.171.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.552.2018

17.12.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 384, 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.3, 6.171.09.22.4.4, 6.170.09.02.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.553.2018

18.12.2018

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr  1135, 1184/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.554.2018

18.12.2018

5

Słupy energetyczne linii WN 110 kV relacji Śmigiel - Widziszewo

Stara Przysieka Druga

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 144/3, 142/58, 136/7

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.1; 11.3, 16.1, 16.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.555.2018

18.12.2018

6

Słupy energetyczne linii WN 110 kV relacji Śmigiel - Widziszewo

Stara Przysieka Druga

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 2/2, 8, 21, 32

 

Widziszewo, Nacław, Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Widziszewo, dz. nr 192/2,

Nacław, dz. nr 131/11, 132, 131/8, 128, 99, 97, 95, 94/2, 220, 389, 393, 403/6, 408/2, 433, Kurza Góra, dz. nr 170/4, 175/2, 158, 159/6,

 

M. Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3872, 3403, 3395/2

 

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4,13.1; 13.2, 13.3, 13.4,

6.170.09.13.3; 18.1, 18.3, 17.4, 22.2,

6.170.09.22.2; 22.3, 22.4, 02.1, 02.3, 01.4, 06.2, 07.1

6.169.09.06.2; 06.4, 11.1, 11.2

6.169.09.11.1; 11.3, 16.1, 16.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.556.2018

18.12.2018

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

ul. Sosnowa

działka nr 2/15, 2/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.20.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.557.2018

19.12.2018

8

Sieć elektroenergetyczna

Nowy Dwór

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 291/1, 291/11, 291/16, 291/20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.23.1.2, 6.168.11.23.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.558.2018

19.12.2018

9

Sieć elektroenergetyczna

Krzywiń

Krzywiń – miasto

ul. Strzelecka

działka nr  554/4, 996, 999, 448, 901/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.559.2018

19.12.2018

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 54

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.21.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.560.2018

20.12.2018

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 206/17, 206/26

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.561.2018

21.12.2018

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN,

sieć elektroenergetyczna kablowa NN

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 276/4, 292/14, 291, 65, 94, 93/9, 93/8, 134/7, 66/5, 62

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.10.3.3, 6.171.09.25.1.1, 6.171.09.24.2.2., 6.171.09.21.2.4, 6.171.09.25.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.562.2018

21.12.2018

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.