logo
ucho   logo bip

Kościan, 26.03.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
AL. KOŚCIUSZKI 22
64-000 KOŚCIAN

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 02.04.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kurowo
Kościan – obszar wiejski
działka nr 125, 169
sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.4.1, 6.171.09.13.4.3, 6.171.09.13.4.2, 6.171.09.13.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.146.2019

21.03.2019

2

Przyłącze gazowe śr/c

Widziszewo
Kościan – obszar wiejski
Ul. Ceramiczna
działka nr 43/3, 41/13, 172, 41/14
sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.10.2.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu
ul. Za Groblą 8
61-860 Poznań

GN-I.6630.147.2019

20.03.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz
Śmigiel – obszar wiejski
działka nr 659/1, 712, 765
sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.148.2019

21.03.2019

4

Przyłącze wodociągowe,

przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan
Kościan – miasto
Ul. Maya
działka nr 4467/5, 4467/12
sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.149.2019

22.03.2019

5

Przyłącze wodociągowe,

przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan
Kościan – miasto
Ul. Poznańska
działka nr 2741, 2706
sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.150.2019

22.03.2019

6

Sieć gazowa n/c,

przyłącze gazowe n/c

Śmigiel
Śmigiel – miasto
Ul. Ariańska
działka nr 1601, 1606, 1611, 1602/12, 1607, 1609, 1613
sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu
ul. Za Groblą 8
61-860 Poznań

GN-I.6630.151.2019

22.03.2019

7

Sieć energetyczna – wymiana dwóch słupów

Stare Bojanowo
Śmigiel – obszar wiejski
działka nr 332/2, 333/2, 394/42, 425/3
sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.2.1, 6.168.08.05.1.4, 6.168.08.05.2.3, 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.4.1, 6.168.08.05.3.4, 6.168.08.10.1.2

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

GN-I.6630.153.2019

25.03.2019

8

Przyłącze gazowe śr/c

Stary Gołębin
Czempiń – obszar wiejski
działka nr 76/17, 79, 80
sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.13.2.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.154.2019

26.03.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan
Kościan – miasto
Ul. Mickiewicza
działka nr 1708/2
sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.3

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie

Ul. Adama Mickiewicza 12

64-000 Kościan

GN-I.6630.155.2019

25.03.2019

10

Przyłącze energetyczne

Zadory
Czempiń – obszar wiejski
działka nr 46/1, 102/4
sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.08.4.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.156.2019

25.03.2019

11

Sieć energetyczna

Czempiń
Czempiń – miasto
Ul. Kolejowa
działka nr 918
sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.2.3

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.157.2019

25.03.2019

12

Telekomunikacyjny zasobnik kablowy

Darnowo
Kościan – obszar wiejski
działka nr 143/6
sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.11.3.2

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

Wysogotowo

ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.158.2019

26.03.2019

13

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Witkówki, Stary Lubosz, Darnowo
Kościan – obszar wiejski
Witkówki, dz. nr 95, 128, 146/2, Stary Lubosz, dz. nr 127/3, 307/2, 303, Darnowo, dz. nr 143/1, 143/5, 143/6
sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.06.2.3, 6.170.10.06.4.1, 6.170.10.06.4.2, 6.170.10.06.4.3, 6.170.10.11.2.1, 6.170.10.11.1.4, 6.170.10.11.2.3, 6.170.10.11.3.1, 6.170.10.11.3.2

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.159.2019

26.03.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.