logo
ucho   logo bip

Kościan, 26.05.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 02.06.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć telekomunikacyjna, przyłącza telekomunikacyjne

Bieżyń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 95/8, 399, 382, 383, 379, 378/2, 466, 374, 373, 369, 370, 371, 363, 74, 360

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.20.4.3, 6.168.11.20.4.1, 6.168.11.20.2.3, 6.168.11.20.2.1, 6.168.11.15.4.3, 6.168.11.15.4.4

Gmina Krzywiń

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.145.2020

03.04.2020

2

Przyłącze telekomunikacyjne

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Św. Wita

działka nr 845, 858, 857

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.4.4, 6.169.08.23.3.3

INEA S.A.

Ul. Klaudyny Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.205.2020

08.05.2020

3

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Sosnowa

działka nr 962, 952, 874/10, 872/5, 874/18, 874/23, 874/12

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.4.4, 6.168.08.02.2.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.206.2020

08.05.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV kablowe

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr  317, 319/21

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.4

Enea Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Września

Ul. Witkowska 5

62-300 Września

GN-I.6630.213.2020

14.05.2020

5

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Bruszczewo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Przysiecka

działka nr 235, 231/1, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 230/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.04.1.1, 6.168.08.04.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.220.2020

19.05.2020

6

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN,

sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV,

przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV, stacja transformatorowa

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 58, 68/1, 68/2, 73/1, 78, 82, 115

Zbęchy

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 194, 199

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.09.2.3, 6.168.11.09.4.1, 6.168.11.09.4.2, 6.168.11.09.4.3., 6.168.11.09.4.4, 6.168.11.14.2.1, 6.168.11.14.2.2, 6.168.11.1.4.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.221.2020

19.05.2020

7

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Dworcowa

działka nr 194/1, 24

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.1.3, 6.171.09.12.1.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.222.2020

19.05.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 177/54, 65

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.223.2020

20.05.2020

9

Siec wodociągowa, przyłącza wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Podgórna

działka nr 2526/5, 2467/1, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2467/5, 2467/6, 2467/8, 2467/9, 2465/4, 2465/5, 2465/6, 2465/7, 2465/8

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.4, 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Ul. Czempińska 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.224.2020

21.05.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 74/79, 80/4, 189/37

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.225.2020

20.05.2020

11

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV wraz

z szafą i złączem energetycznym

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/30, 503, 181/17

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.1.4, 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.226.2020

22.05.2020

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV wraz

z szafą i złączem energetycznym

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Gostyńska, Przemysłowa

działka nr 3514/4, 3511, 3512, 3413, 3412

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.2.4, 6.170.09.13.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.227.2020

22.05.2020

13

Sieć telekomunikacyjna,

sieć kanalizacji deszczowej

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 785/2, 1017

Czerwona Wieś

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 575, 577

ul. Leszczyńska

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.3.1, 6.167.10.05.3.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.231.2020

22.05.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 376, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.232.2020

25.05.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Katrografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami