logo
ucho   logo bip

Kościan, 25.06.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 02.07.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Robaczyn, Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Robaczyn, działka nr 113, 121/7, 122/1, 115, 116/3, 114/2, 69/4, 69/6, 69/7, 69/1, 212/2, 212/3, 247, 246, 249, 211/4, 211/6, 160/2, 193, 176

Stare Bojanowo, działka nr  30/2, 46

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.14.1.2, 6.168.08.09.4.1, 6.168.08.09.4.3, 6.168.08.14.2.1, 6.168.08.14.2.3, 6.168.08.14.2.2, 6.168.08.14.2.4, 6.168.08.14.4.1, 6.168.08.10.3.3, 6.168.08.15.1.1, 6.168.08.15.1.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.332.2019

19.06.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.333.2019

19.06.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 58/21, 71/21, 58/25

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.10.4.4, 6.169.08.15.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.334.2019

19.06.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne  kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

Ul. Nowa

działka nr 858/4, 861/42

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.10.4.4, 6.169.08.15.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.335.2019

19.06.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn (Pelikan)

Kościan – obszar wiejski

działka nr 332/3, 333/1, 332/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3, 6.170.09.11.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.336.2019

21.06.2019

6

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Sosnowa

działka nr 874/21, 874/18, 874/10, 874/12

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.2, 6.169.08.22.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.337.2019

24.06.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne  kablowe NN 0,4 kV

Racot

Kościan – obszar wiejski

Ul. Pocztowa

działka nr 103, 97/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.4.2, 6.169.09.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.338.2019

24.06.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne  kablowe NN 0,4 kV

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

Ul. Stanisława Stefaniaka

działka nr 100/8, 174, 226/6

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.339.2019

21.06.2019

9

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji przemysłowej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1828/20, 1826, 1828/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.1

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Ul. Ludowa 122

18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres do korespondencji:

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Zakład w Kościanie

Ul. W. Maya 28

64-000 Kościan

GN-I.6630.340.2019

21.06.2019

10

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. B. Igłowicza

działka nr 4383, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.341.2019

24.06.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.