logo
ucho   logo bip

Kościan, 25.02.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 03.03.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe, przyłącze elektroenergetyczne

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 28/1, 16, 192, 208/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.2.4, 6.171.09.24.4.1, 6.171.09.24.4.2, 6.171.09.24.4.3, 6.171.09.24.3.4, 6.170.09.04.1.2, 6.170.09.04.1.3, 6.170.09.04.1.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.56.2020

10.02.2020

2

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV, słupy linii SN 15 kV

Wydorowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 59/9, 54/2, 24/4, 24/3, 27/2

Sierpowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 171/1, 171/2, 170/2, 169, 175, 176, 177, 185, 133, 96/1, 111/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.23.2.3, 6.168.08.23.2.4, 6.168.08.24.1.3, 6.168.08.24.1.4, 6.168.08.24.3.2, 6.168.08.24.4.1, 6.168.08.24.4.2, 6.168.08.24.4.3, 6.168.08.24.4.4, 6.168.08.24.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.81.2020

19.02.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Topolowa

działka nr 3331, 3297, 3265

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.82.2020

24.02.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 721/8, 721/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.83.2020

24.02.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kawczyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 66/1, 82, 64/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.14.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.84.2020

24.02.2020

6

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1018

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.3.3, 6.167.10.05.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.85.2020

25.02.2020

7

Sieć elektroenergetyczna - oświetleniowa

Wyskoć

Kościan – obszar wiejski

działka nr 444, 466, 467, 460

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.04.3.3, 6.169.10.04.3.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.86.2020

25.02.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami