logo
ucho   logo bip

Kościan, 26.11.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 03.12.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3844/4

Os. Ogrody

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.2

P.H.U. Delikatesy Ryszard Olejnik

Ul. Wrocławska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.589.2019

14.11.2019

2

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 7/8, 12/10, 12/14

Pianowo

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.3.1, 6.171.09.24.3.2, 6.171.09.24.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.599.2019

18.11.2019

3

Sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa

Racot

Kościan – obszar wiejski

działka nr 396/2, 396/3, 396/4

ul. Kościańska

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.2.2, 6.169.09.05.2.4

DINO POLSKA S.A.

Ul. Ostrowska 122

 63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.600.2019

19.11.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 371/1, 398/54, 406, 407, 400/1, 400/2, 398/30, 238, 400/3, 408/6, 398/5, 258

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.04.4.4, 6.170.08.09.2.2, 6.170.08.05.3.3, 6.170.08.05.3.4, 6.170.08.10.1.1, 6.170.08.10.1.2, 6.170.08.10.1.3, 6.170.08.10.1.4, 6.170.08.10.2.1, 6.170.08.10.2.3, 6.170.08.10.4.1, 6.170.08.10.4.2, 6.170.08.10.4.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.601.2019

20.11.2019

5

Sieć kanalizacji deszczowej

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 28/3

ul. Betkowska

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.4, 6.170.09.14.4.2, 6.170.09.15.1.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.603.2019

21.11.2019

6

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 47/13, 48/5, 45/8, 48/3, 47/12, 49/10, 57/8

ul. Wichrowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1, 6.170.09.15.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.604.2019

21.11.2019

7

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 288/2, 288/3

ul. Boczna od ul. Spółdzielczej

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.605.2019

21.11.2019

8

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 798/4, 761/4

ul. Łanowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.03.3.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.606.2019

22.11.2019

9

Przyłącze kablowa SN 15 kV (zmiana wniosku nr
GN-I.6630.75.2019)

Nowy Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 45/1, 45/2, 44, 28/2, 22, 23

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.17.3.1, 6.170.08.17.3.2, 6.170.08.17.3.3, 6.170.08.17.3.4, 6.170.08.22.1.1, 6.170.08.22.1.2, 6.170.08.22.1.3, 6.170.08.22.1.4,6 1.70.08.22.3.1, 6.170.08.22.3.2

Elektrownia PV Nowy Białcz Sp. z o.o.

Ul. Puławska 2

 02-566 Warszawa

GN-I.6630.611.2019

25.11.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 84/3, 203/3, 198/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.06.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.612.2019

25.11.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 104/8, 104/7, 157/1

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.613.2019

25.11.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 95/9, 100, 356/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.614.2019

25.11.2019

13

Sieć elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czerwona Wieś

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 121/2, 65, 112/2, 116

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.09.2.3, 6.167.10.09.2.4, 6.167.10.09.4.1, 6.167.10.09.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.615.2019

25.11.2019

14

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 37/9, 41/13, 33/3, 37/17, 40/7, 109/2, 32/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 36/3, 37/11, 37/13, 37/14, 37/16, 40/8, 40/6, 40/5, 40/4, 40/3, 40/2, 40/1, 41/19, 41/18, 41/17, 41/16, 41/15, 41/14, 41/12, 41/11, 41/9, 41/6

ul. Wiatrakowa, Bojanowskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1, 6.170.09.15.4.2, 6.170.09.15.4.3, 6.170.09.15.4.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.616.2019

25.11.2019

15

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 47/6, 49/6, 47/7, 43/12, 45/8, 48/3, 47/12, 49/10, 60, 46/4, 57/8, 47/4, 47/5, 49/4, 49/5, 49/7, 47/9, 47/8, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/7, 45/5, 45/6, 45/7, 43/11, 48/1, 48/2, 43/13, 48/4, 48/5, 43/14, 49/11, 49/9, 43/15, 57/7, 57/9, 43/16,43/17, 43/18, 43/19

ul. Pogodna, Słoneczna, Wichrowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1, 6.170.09.15.4.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.617.2019

25.11.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.