logo
ucho   logo bip

Kościan, 26.11.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 03.12.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Graniczna

działka nr 3188/2, 3171

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.493.2020

12.09.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

działka nr 115

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.12.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.496.2020

16.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/242, 60/247

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.497.2020

16.09.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 70/3

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 169/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.498.2020

16.09.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 57/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.499.2020

16.09.2020

6

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 13, 14/4, 70/3

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 169/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.500.2020

16.09.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 400/1, 400/2, 281/11

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.501.2020

16.09.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żegrówko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 24/3, 24/4, 50

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.504.2020

19.09.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Spławie

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 180/3, 196, 273

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.12.1.4, 6.168.09.12.2.3, 6.168.09.12.3.2, 6.168.09.12.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.506.2020

23.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Dworcowa

działka nr 154

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.507.2020

23.09.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 509/2, 371/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.4, 6.170.08.10.2.3, 6.170.08.10.3.2, 6.170.08.10.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.508.2020

23.09.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z Up. Starosty

Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami