logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 04.02.2020 r.

Kościan, 28.01.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 04.02.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 262/3, 262/4, 261/4, 261/5

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.3, 6.171.09.12.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.28.2020

21.01.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 322/5, 322/6, 322/8, 322/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.4, 6.170.09.11.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.29.2020

21.01.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 198, 287/3, 298/2

ul. Polna

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.15.2.1, 6.168.10.15.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.30.2020

21.01.2020

4

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV
(zmiana wniosku nr GN-I.6630.654.2019, narada koordynacyjna z dnia 07.01.2020 r.)

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 43/1, 43/10, 44, 49/2, 51/1, 7111

ul. Leśna, Akacjowa

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.3.2, 6.169.08.11.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.33.2020

27.01.2020

5

Przyłącze telekomunikacyjne

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 75, 359/1, 359/2, 355

ul. Mickiewicza

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.2.1, 6.167.11.03.2.2, 6.167.11.03.2.3, 6.167.11.03.2.4

T-Mobile Polska S.A.

Ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

GN-I.6630.35.2020

27.01.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jurkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1/33, 1/8

Miejscowość: Stary Dębiec

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.15.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.39.2020

28.01.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 503/4, 497/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.40.2020

28.01.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 162/15, 189/2, 138/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.06.3.3, 6.169.09.06.3.4, 6.169.09.11.1.1, 6.169.09.11.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.41.2020

28.01.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.