logo
ucho   logo bip

Kościan, 28.05.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 04.06.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 20/36, 20/32

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.284.2019

21.05.2019

2

Sieć elektroenergetyczna SN

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 155/3, 156/2, 157/2

Stara Przysieka Druga

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 1, 2/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.2.3, 6.170.09.13.4.1, 6.169.09.11.1.4, 6.169.09.11.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.285.2019

22.05.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Olszewo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 86, 106, 15, 189, 56

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.20.2.1, 6.168.08.20.2.3, 6.168.08.20.2.4, 6.168.08.20.4.2, 6.168.08.20.4.4, 6.168.09.16.3.3, 6.168.09.21.1.1, 6.168.09.21.1.3, 6.168.09.21.1.4, 6.168.08.25.4.2, 6.168.09.21.3.1, 6.168.09.21.3.2, 6.168.09.21.4.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.286.2019

23.05.2019

4

Przyłącze gazowe śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

m. Nowe Borówko, ul. Jesienna

działka nr 332/78, 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.3.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.287.2019

27.05.2019

5

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Poznańskie Przedmieście

działka nr 1082/2, 453

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.23.3.4, 6.171.10.03.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.288.2019

27.05.2019

6

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Strumykowa

działka nr 798, 722, 721

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.289.2019

27.05.2019

7

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 167/32, 167/38

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.3.4, 6.172.10.22.1.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.290.2019

27.05.2019

8

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Sokolnicza

działka nr 1239/10, 1239/16

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.291.2019

27.05.2019

9

Przyłącze gazowe śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

m. Nowe Borówko, ul. Letnia

działka nr 332/45, 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.292.2019

27.05.2019

10

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Komorowicza

działka nr 1328, 1330

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.293.2019

27.05.2019

11

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Kolejowa

działka nr 109/7, 111

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.294.2019

27.05.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3941/13, 6941/14

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.4, 6.170.09.12.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.295.2019

28.05.2019

13

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Wydorowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 41/2, 41/1, 93, 101/2, 149, 162, 57/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.18.3.4, 6.168.08.23.1.2, 6.168.08.23.1.4, 6.168.08.23.3.2, 6.168.08.23.3.4, 6.167.08.03.1.2, 6.167.08.03.1.4, 6.167.08.03.2.3, 6.167.08.03.3.2, 6.167.08.03.3.4, 6.167.08.03.4.3, 6.167.08.08.2.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.296.2019

28.05.2019

14

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Szczodrowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 75/2, 119/21, 134, 125/4, 126/2, 119/10, 125/16

sekcja w ukł. 2000: 6.171.08.25.4.2, 6.171.08.25.4.4, 6.171.09.21.3.1, 6.171.09.21.3.3, 6.171.09.21.3.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.297.2019

28.05.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.