logo
ucho   logo bip

Kościan, 27.11.2018 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 04.12.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć energetyczna NN 0,4 kV, sieć energetyczna SN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 493/2 (działka podzielona na dz. nr 493/3, 493/4), 491/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.08.4.1, 6.169.08.08.4.2, 6.169.08.08.4.3, 6.169.08.08.4.4, 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2

Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5

63-004 Tulce

GN-I.6630.500.2018

13.11.2018

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

ul. Parkowa

działka nr 134/9, 134/34

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.20.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.509.2018

22.11.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

ul. Nacławska

działka nr  537/20, 537/35, 538, 4456

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.4, 6.170.09.12.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.510.2018

22.11.2018

4

Przyłącze telekomunikacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Runek 23

działka nr 2155

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

Orange Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.511.2018

26.11.2018

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

ul. Sołecka

działka nr 259/2, 266/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.1, 6.171.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.512.2018

23.11.2018

6

Sieć gazowa średniego ciśnienia, przyłącza gazowe średniego ciśnienia

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

ul. Wczasowa, Krokusowa

działka nr 60/155, 60/185, 167/13, 167/5, 167/6, 167/24

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.3, 6.168.09.10.4.1

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.513.2018

27.11.2018

7

Sieć elektroenergetyczna

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

ul. Słoneczna, Kościańska

działka nr 604/2, 587/1, 484, 411, 497/11, 497/9, 497/4

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3, 6.171.09.22.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.514.2018

27.11.2018

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.