logo
ucho   logo bip

Kościan, 29.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Olchowa

działka nr 796, 813

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.39.2019

25.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czarkowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 16/14, 16/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.40.2019

25.01.2019

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Ul. Gen. Chłapowskiego

działka nr 1135, 1189, 1190, 1030, 1133

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.4, 6.167.11.01.3.3

Gmina Krzywiń

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.41.2019

24.01.2019

4

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 543/2, 541/2, 541/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.17.4.1, 6.171.09.17.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.42.2019

23.01.2019

5

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 433/2, 122/2, 122/1, 433/1, 96/1, 126/2, 126/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2, 6.168.08.13.1.1, 6.168.08.12.2.4, 6.168.08.13.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.43.2019

23.01.2019

6

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna 0,4 kV (przebudowa),
przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Śmigielska, Akacjowa

działka nr 74, 47/1, 48/1, 48/6, 90/11, 91, 93/1, 55, 49/2, 54/15, 47/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.1, 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.44.2019

25.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Podgórna

działka nr 2467/3, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.45.2019

28.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan - obszar wiejski

Ul. Wiatrakowa

działka nr 40/6, 40/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.46.2019

28.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 158/58, 158/66

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.47.2019

28.01.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Racot

Kościan - obszar wiejski

Ul. Kościuszki, Leśna

działka nr 65/16, 65/15, 65/17, 65/11, 390, 201/1, 7173/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.4.3, 6.169.09.10.2.1, 6.169.09.10.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.48.2019

28.01.2019

11

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 208/14, 208/16, 239/1, 208/2, 208/11, 238/6, 238/8, 238/4, 240/1, 351/1, 340/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.18.1.2, 6.169.08.18.2.1, 6.169.08.18.1.4, 6.169.08.18.2.3, 6.169.08.18.3.2, 6.169.08.18.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.49.2019

25.01.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 229/1, 229/2, 277/5, 278/2, 278/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.50.2019

29.01.2019

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4312

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 825/1, 824/3, 823/5, 823/3, 955/3, 955/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.26.17.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.51.2019

29.01.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan - obszar wiejski

działka nr 172/16, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.52.2019

29.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.