logo
ucho   logo bip

Kościan, 29.01.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.02.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 73/12, 74/4, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 81, 82, 83, 84/3, 85, 86, 87/2, 87/1, 88, 89, 90, 91, 92/2, 93, 94/2, 94/1, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 102, 103, 104, 188, 189/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.17.3.2, 6.170.09.17.3.4, 6.170.09.22.1.2, 6.170.09.22.2.1, 6.170.09.22.2.3, 6.170.09.22.4.1, 6.170.09.22.4.2, 6.170.09.22.4.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.18.2020

16.01.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomości