logo
ucho   logo bip

Kościan, 26.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.03.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 136/10, 130

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.90.2019

21.02.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Przelot

działka nr 1104/3, 1137/2, 1159/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.91.2019

20.02.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wieszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 195/1, 194/2, 219

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.21.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.92.2019

21.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 88, 79/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.08.2.4, 6.168.10.08.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.93.2019

22.02.2019

5

Telekomunikacyjna studnia kablowa

Spytkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 173

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.12.3.2

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.94.2019

22.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kobylniki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 99, 100/4, 100/3, 93/5, 101/36, 101/37, 101/39

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.20.3.3, 6.170.08.20.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.95.2019

25.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Krótka

działka nr 176/4, 176/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.96.2019

25.02.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 275/6, 275/8, 275/5

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.170.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.97.2019

25.02.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn (Pelikan)

Kościan – obszar wiejski

działka nr 339/2, 337/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3, 6.170.09.11.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.98.2019

25.02.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48/10, 48/13, 48/11

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2, 6.171.09.25.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.99.2019

25.02.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 254, 267

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.100.2019

25.02.2019

12

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 28/3, 59/11, 59/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.4, 6.170.09.15.1.3

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.101.2019

15.02.2019

13

Przyłącze energetyczne
NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Dudycza

działka nr 1208, 1217/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.1, 6.168.08.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.102.2019

26.02.2019

14

Przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowe

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 147/6, 147/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.103.2019

26.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-26 13:58:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-26 13:58:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-26 13:58:00)