logo
ucho   logo bip

Kościan, 28.04.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.05.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze gazowe

Morownica

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Wasielewskiego

działka nr 277/20, 277/21, 54, 277/9

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.10.4.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.152.2020

08.04.2020

2

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 48/13, 48/21, 48/22

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2, 6.171.09.25.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.160.2020

14.04.2020

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr  1201/28

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

Gmina Krzywiń

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.167.2020

14.04.2020

4

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

Ul. Sierakowskiego 60

działka nr 4352, 4085

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.3.3, 6.170.09.07.1.1

EFLI GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Sierakowskiego 60

64-000 Kościan

GN-I.6630.173.2020

16.04.2020

5

Sieć gazowa śr/c

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Główna, Przemysłowa, Piaskowa

działka nr 238, 113, 239/2, 212, 216, 219, 450, 444, 436, 429, 418/16, 228/2, 228/1, 229/2, 229/3, 233, 467, 466/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.19.2.2, 6.169.08.20.1.1, 6.169.08.20.1.2, 6.169.08.20.1.4, 6.169.08.20.3.2, 6.169.08.20.3.4, 6.169.08.15.4.3, 6.169.08.20.2.1, 6.169.08.20.2.2, 6.169.08.20.2.3, 6.169.08.20.2.4, 6.169.08.20.4.1, 6.169.08.20.4.3, 6.169.08.25.2.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.175.2020

16.04.2020

6

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 48/2, 48/7, 48/13, 48/9, 48/10, 48/11, 48/21, 48/22

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2, 6.171.09.24.4.4, 6.171.09.25.3.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.176.2020

20.04.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Młodych

działka nr 1184/7, 1184/12

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.177.2020

20.04.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 614/1, 614/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.178.2020

20.04.2020

9

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Malinowa

działka nr 597

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.179.2020

21.04.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jurkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1/96, 6/32

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.20.2.2, 6.168.10.16.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.180.2020

22.04.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 202/2, 202/6, 114/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.181.2020

22.04.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 138/16, 138/19

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.1.2, 6.169.09.11.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.182.2020

22.04.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 1/2, 102/2, 164/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.10.1.3, 6.168.08.10.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.183.2020

22.04.2020

14

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Wiejska, Ogrodowa

działka nr 141, 140/20, 140/17, 137/8, 136/3, 132/1, 131/7, 131/3, 107/12, 124/4, 120/1, 124/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.2, 6.170.09.15.3.1, 6.170.09.15.3.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.184.2020

22.04.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 206/26, 206/15

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.185.2020

22.04.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Karografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami