logo
ucho   logo bip

Kościan, 29.10.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.11.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć telekomunikacyjna, przyłącza telekomunikacyjne

Głuchowo, Jarogniewice

Czempiń – obszar wiejski

Głuchowo, działka nr 20;

Jarogniewice, działka nr 165, 268

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.4.3, 6.172.09.10.4.4, 6.172.09.15.2.1, 6.172.09.15.2.3, 6.172.09.20.1.1, 6.172.09.20.1.3, 6.172.09.20.3.1, 6.172.09.19.4.2, 172.09.19.4.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.544.2019

17.10.2019

2

Sieć elektroenergetyczna
NN 0,4 kV - oświetleniowa

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Kolejowa

działka nr 1230, 1231, 1232

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.2.3, 6.171.10.07.4.1

Gmina Czempiń

Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.548.2019

22.10.2019

3

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV

Przysieka Polska

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 378, 238, 239/2, 219, 450, 453/1, 469/4

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 127/14, 183

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.1.3, 6.169.08.15.2.4, 6.169.08.15.4.2, 6.169.08.15.4.4, 6.169.08.15.4.3, 6.169.08.20.2.1, 6.169.08.20.2.3, 6.169.08.20.2.4, 6.169.08.20.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.549.2019

22.10.2019

4

Sieć kanalizacji deszczowej

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 74/5, 81, 1093, 87/2

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 79/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.4, 6.171.10.02.2.3, 6.171.10.02.3.2, 6.171.10.02.4.1

Gmina Czempiń

Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.550.2019

23.10.2019

5

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1507/3, 249/4, 336, 301/3, 277/8, 277/3, 277/10, 229/4, 229/2, 230/4, 230/7, 277/2, 232/2, 249/3, 1590, 1774, 229/7, 277/9, 277/11, 278/6, 278/2, 276/2, 272/2, 272/4, 277/5, 260/2, 1540, 1681/1, 1680/1, 140/2, 1715, 1685/7, 1684/1, 1683/1, 1671/1, 1734, 1670/3, 1731/3, 1825, 1686, 1699, 1693, 1730, 1665/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.01.2.1, 6.168.08.01.2.2, 6.168.08.01.2.4, 6.168.08.02.1.1, 6.168.08.02.1.2, 6.168.08.02.1.3, 6.168.08.02.1.4, 6.168.08.02.2.3, 6.168.08.01.4.1, 6.168.08.01.4.2, 6.168.08.01.4.3, 6.168.08.01.4.4, 6.168.08.02.3, 6.168.08.02.3.2, 6.168.08.02.3.4, 6.168.08.02.4.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.552.2019

24.10.2019

6

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV,
sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 291/4, 292/1, 291/1, 298/1, 299/1, 305/1, 306

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 406/44, 371/2, 371/1, 370/1, 318/1, 319, 317/1, 316/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.18.4.1, 6.168.11.18.4.3, 6.168.11.18.3.4, 6.168.11.23.1.2, 6.168.11.2.3.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.553.2019

25.10.2019

7

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3392

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 407, 367/2, 366/1, 367/3, 367/4, 368, 372, 373/3, 373/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.09.3.1, 6.170.09.08.4.4, 6.170.09.09.3.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.554.2019

28.10.2019

8

Przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 34, 42/2, 3559

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.4

GEOPROBUD Piotr Motała

Ul. Poznańska 2

62-030 Mosina

GN-I.6630.555.2019

29.10.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 177/48, 177/25

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.556.2019

29.10.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 57, 55/8, 55/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.557.2019

29.10.2019

11

Sieć kanalizacji sanitarnej,
sieć wodociągowa

Kościan

Kościan – miasto

Rejon ul. Północnej i Pułaskiego

działka nr 3365, 3364/23, 3364/10, 3364/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.2.1, 6.170.09.08.2.3, 6.170.09.08.2.2, 6.170.09.08.2.4, 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.09.1.1, 6.170.09.09.1.3

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Ul. Czempińska 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.558.2019

29.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.