logo
ucho   logo bip

Kościan, 29.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 06.10.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Spokojna

działka nr 202/6, 274/7, 275/5, 275/8

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.171.09.05.1.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.416.2020

24.09.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/50, 181/48

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.419.2020

28.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/21, 181/28

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.420.2020

28.09.2020

4

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 503, 181/28, 181/31, 181/32, 181/27, 181/51, 181/68, 181/48, 181/49

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2, 6.167.11.18.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.421.2020

28.09.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/54, 181/48

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.422.2020

28.09.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2465/7, 2465/8, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.423.2020

28.09.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 35/12, 35/13, 49/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.424.2020

28.09.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 498/4, 498/3, 483/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.01.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.425.2020

28.09.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

ul. Szkolna

działka nr 387/3, 356/1, 386/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.426.2020

29.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 760/2, 760/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6170.09.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.427.2020

29.09.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami