logo
ucho   logo bip

Kościan, 30.12.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 07.01.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna NN

Bieżyń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 95/8, 177/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.20.3.4, 6.168.11.25.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.653.2019

17.12.2019

2

Sieć elektroenergetyczna NN

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 43/1, 43/10, 44, 49/2, 51/1, 7111

ul. Leśna, Akacjowa

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.3.2, 6.169.08.11.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.654.2019

18.12.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3504/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.20.3.4, 6.168.11.25.1.2

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie

Ul. Sławińska 7/9

01-218 Warszawa

GN-I.6630.655.2019

18.12.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń– obszar wiejski

działka nr 14/3, 14/18

ul. Łąkowa

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.656.2019

19.12.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1622, 1611, 1606, 1602/12

ul. Ariańska

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.657.2019

23.12.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2467/6, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.4, 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.658.2019

23.12.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 532/2, 521, 520

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.17.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.659.2019

23.12.2019

8

Sieć gazowa śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 379/1, 379/2, 416, 513, 548, 521, 514, 517, 617, 621, 651, 652, 616, 588, 586, 585, 559, 575, 574, 558/7, 587, 399, 415, 467, 462, 454, 453, 378, 953, 1041/5, 1041/2, 992, 1020, 962, 1073, 442, 1061, 1072, 486

Borowo

Czempiń– obszar wiejski

 działka nr 303

Stare Tarnowo

Czempiń– obszar wiejski

 działka nr 327

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.23.3.3, 6.172.10.23.3.4, 6.171.10.03.1.1, 6.171.10.03.1.2, 6.171.10.03.1.3, 6.171.10.03.1.4, 6.172.10.23.4.3, 6.172.10.23.4.4., 6.171.10.03.2.1, 6.171.10.03.2.2, 6.171.10.03.2.3, 6.171.10.03.2.4, 6.171.10.03.4.1, 6.171.10.03.4.2, 6.171.10.2.4.3.3, 6.171.10.04.3.1, 6.171.10.04.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.660.2019

23.12.2019

9

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 172/31, 171/23, 171/33, Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 70/3, 11/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.4, 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.661.2019

30.12.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 16, 269/2, 3/3, 3/21

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.3.3, 6.170.09.04.1.1, 6.170.09.04.1.3, 6.171.09.24.3.4, 6.170.09.04.1.2, 6.170.09.04.1.4, 6.171.09.24.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.607.2019

22.11.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.