logo
ucho   logo bip

Kościan, 31.03.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 07.04.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 154, 166, 247, 249, 155

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.14.3.1, 6.168.10.14.3.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.126.2020

25.03.2020

2

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV napowietrzna
z przyłączami

Wyskoć

Kościan – obszar wiejski

działka nr 442/2, 441, 444, 442/4, 442/5, 442/3, 440, 461, 439, 248

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.04.3.1, 6.169.10.04.3.2, 6.169.10.04.3.3, 6.169.10.04.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.127.2020

25.03.2020

3

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV napowietrzna

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.379.2019
w zakresie rys. nr 2)

Żelazno

Kościan – obszar wiejski

działka nr 181/29, 503, 508, 295/19

sekcja w ukł. 2000: 6..167.11.18.1.4, 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.129.2020

25.03.2020

4

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wybickiego

działka nr 1348, 1291

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.130.2020

31.03.2020

5

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Rolna

działka nr 36/4, 36/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.2.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.131.2020

31.03.2020

6

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 213/7, 207/3, 207/5, 428/6, 205/2, 201/6, 200/7, 200/6, 199/6, 199/7, 424/1

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3413, 3412

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.2.4, 6.170.09.13.4.2, 6.170.09.13.4.4

MProjekt Sp. z o.o., Sp. k.

Ul. Kosmonautów 2A/1

64-100 Leszno

GN-I.6630.136.2020

30.03.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

 

Z Up. Starosty

Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami