logo
ucho   logo bip

Kościan, 30.06.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 07.07.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska, Owsiana

działka nr 192/3, 192/21

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.2

Osoba fizyczna

 

GN-I.6630.265.2020

19.06.2020

2

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

Ul. B. Igłowicza

działka nr 4386, 4385

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3, 6.170.09.12.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.266.2020

19.06.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Chabrowa

działka nr 400/6, 280/12

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.275.2020

22.06.2020

4

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV

Kościan

Kościan - miasto

Ul. Północna, gen. Kazimierza Pułaskiego

działka nr 3350/11, 3354, 3353/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.2.4, 6.170.09.08.4.1, 6.170.09.08.4.2

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.277.2020

24.06.2020

5

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan - miasto

Ul. Łąkowa

działka nr 3247, 2971/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.4, 6.170.09.13.1.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.278.2020

23.06.2020

6

Sieć elektroenergetyczna

Krzywiń

Krzywiń - miasto

Ul. Kilińskiego

działka nr 1025

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.3.2

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.279.2020

24.06.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Podgórna

działka nr 84/9, 84/16

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.280.2020

24.06.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bieczyny

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 24/3, 29

Srocko Wielkie

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 166, 170

sekcja w ukł. 2000: 6.173.10.22.4.2, 6.173.10.22.4.4, 6.173.10.23.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.281.2020

24.06.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Tarnowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 2/2, 5, 15/2

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.18.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.282.2020

25.06.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Zielona

działka nr 25/32, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.283.2020

25.06.2020

11

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/167, 60/169, 343, 60/171, 60/265, 60/251

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.05.4.3, 6.168.09.10.2.1, 6.168.09.10.2.3

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.284.2020

26.06.2020

12

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 372/38, 372/8, 372/47, 372/54, 372/30, 372/21, 372/2, 372/10, 372/13, 374, 386/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.4, 6.170.08.10.2.3, 6.170.08.10.4.1

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.285.2020

26.06.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 189/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.22.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.286.2020

26.06.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Mościszki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 61/71, 254, 61/74

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.05.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.287.2020

26.06.2020

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Mościszki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 61/70, 254

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.05.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.288.2020

26.06.2020

16

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 60/264, 60/265

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.289.2020

26.06.2020

17

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 398/70, 400/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.05.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.291.2020

29.06.2020

18

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 37/4, 37/10

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.22.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.292.2020

29.06.2020

19

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Zachodnia

działka nr 75/29, 74/5, 76/2, 76/4, 76/3, 81

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.293.2020

29.06.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Katrografi, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami