logo
ucho   logo bip

Kościan, 01.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 08.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 94, 97/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.1.4, 6.171.09.19.2.3

GN-I.6630.369.2020

20.08.2020

2

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Boczna

działka nr 3874, 3869

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.3.3

GN-I.6630.375.2020

27.08.2020

3

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV, przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1303/1, 1834, 1299/2, 1217/3, 1357, 1307/1, 1307/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.08.1.1

GN-I.6630.376.2020

27.08.2020

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Żeromskiego

działka nr 3643, 3690/1, 3690/2, 3613/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.12.1.3

GN-I.6630.377.2020

27.08.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leśna

działka nr 647/7, 608

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2, 6.168.08.11.4.3, 6.168.08.11.4.4

GN-I.6630.378.2020

28.08.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bieżyń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 235, 221, 216

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.24.4.2

GN-I.6630.379.2020

28.08.2020

7

Przyłącze gazowe śr/c

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 48/16, 20, 115/24, 115/20

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.4.2

GN-I.6630.380.2020

31.08.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bruszczewo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 219/5, 197, 219/7

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.04.2.3

GN-I.6630.381.2020

31.08.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Łagowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 179, 54/2, 161

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.22.2.3

GN-I.6630.382.2020

01.09.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Zachodnia

działka nr 4093/23, 4093/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1

GN-I.6630.383.2020

01.09.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Witkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 3/2, 149/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.06.2.1

GN-I.6630.384.2020

01.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami