logo
ucho   logo bip

Kościan, 01.10.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 08.10.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Graniczna

działka nr 172/33, 172/31

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 70/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.4, 6.170.09.15.4.3

Tisz Design Michał Tiszer

Ul. Matejki 1

63-100 Śrem

GN-I.6630.497.2019

25.09.2019

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 74, 76, 63, 73, 99, 106, 232, 192, 257/1, 263, 266, 267/2, 267/1, 268/1, 268/2, 282, 303, 49/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.3.1, 6.169.08.11.1.4, 6.169.08.11.3.2, 6.169.08.11.3.4, 6.169.08.16.1.2, 6.169.08.11.2.3, 6.169.08.11.4.1, 6.169.08.11.4.3, 6.169.08.16.2.1, 6.169.08.11.2.4, 6.169.08.11.4.2, 6.169.08.11.4.4, 6.169.08.16.2.2, 6.169.08.16.2.4, 6.169.08.16.4.2, 6.169.08.17.1.3, 6.169.08.17.3.1, 6.169.08.17.3.3, 6.169.08.22.1.1, 6.169.08.21.2.2, 6.169.08.21.2.4, 6.169.08.17.3.2

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.498.2019

25.09.2019

3

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Żółtowskiego

działka nr 2526/5, 2405/1, 2405/2, 2415/10, 2406/3, 2406/4, 2406/6, 4323, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2411/2, 2413/2, 2414, 2415/8, 2415/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.3, 6.170.09.03.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.499.2019

26.09.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Gryżyna

Kościan – obszar wiejski

działka nr 421

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.4, 6.170.09.15.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.500.2019

25.09.2019

5

Sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna SN
15 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 170/4, 169/4, 166/4, 165/4, 433/3, 433/4, 142/3

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3873/1, 3862/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.3.2, 6.170.09.13.3.4, 6.170.09.18.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.501.2019

24.09.2019

6

Sieć gazowa śr/c

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 281/6, 280/12, 279/15, 277/8

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.2, 6.171.09.20.3.1, 6.171.09.19.4.4, 6.171.09.20.3.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.502.2019

30.09.2019

7

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Bruszczewo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Okrężna

działka nr 275

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.25.1.3, 6.169.08.25.3.1, 6.169.08.24.4.2

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.503.2019

30.09.2019

8

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 98

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.3.3, 6.169.07.25.3.4, 6.169.07.25.4.3, 6.169.07.25.4.1, 6.169.07.25.4.2, 6.169.08.21.3.1, 6.169.08.21.3.2, 6.169.08.21.4.1, 6.169.08.21.4.2

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.504.2019

30.09.2019

9

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Olszewo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 15, 29, 14/1, 56

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.21.3.2, 6.168.09.21.3.4

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.505.2019

30.09.2019

10

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 77, 76

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.3.4, 6.169.08.16.1.2, 6.169.08.16.1.4, 6.169.08.16.3.2

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.506.2019

30.09.2019

11

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1849, 1803, 1790

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 245/6

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.18.3.1, 6.169.08.18.3.3, 6.169.08.17.4.4, 6.169.08.22.2.2

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

GN-I.6630.507.2019

30.09.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 45/2, 46, 102/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.15.1.1, 6.168.08.15.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.508.2019

30.09.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 34, 42/2, 3559, 3567/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.509.2019

01.10.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wławie

Kościan – obszar wiejski

działka nr 42/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.02.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.510.2019

01.10.2019

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wyskoć

Kościan – obszar wiejski

działka nr 444, 439

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.04.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.511.2019

01.10.2019

16

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 232/2, 277/2, 277/3, 232/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.512.2019

01.10.2019

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 570, 572/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.513.2019

01.10.2019

18

Przyłącze elektroenergetyczne

NN 0,4 kV

Bieżyń

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 328, 357

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.16.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.514.2019

01.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.