logo
ucho   logo bip

Kościan, 02.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Al. Kościuszki 22

64-000 KOŚCIAN

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 09.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr  1183/4, 1182

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.563.2018

28.12.2018

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Sepienko, Zadory, Łagiewniki

Kościan – obszar wiejski

Sepienko

działka nr 486, 20, 136/1, 166, 174

Zadory

Działka nr 7263, 46/2, 46/1

Łagiewniki

Działka nr 462/2, 290/3, 259/1, 462/3, 259/3, 259/4, 468/2, 244/3, 244/4, 244/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.08.04.2.4, 6.171.08.05.1.3, 6.171.08.05.1.4, 6.171.08.05.3.2, 6.171.08.05.2.3, 6.171.08.05.2.4, 6.171.08.05.2.2, 6.171.09.01.1.1, 6.172.09.21.3.3, 6.172.09.21.3.1, 6.172.09.21.3.2, 6.172.09.21.1.4, 6.172.09.21.1.2, 6.172.09.16.3.4, 6.172.09.16.3.1, 6.172.09.16.3.3, 6.172.09.21.1.1, 6.172.09.21.2.1, 6.172.09.16.4.3, 6.172.09.16.4.4, 6.172.09.16.4.2, 6.172.09.16.2.4, 6.172.09.17.1.3, 6.172.09.17.1.1, 6.172.09.17.1.2, 6.172.09.12.3.4, 6.172.09.12.4.3, 6.172.09.12.4.1, 6.172.09.12.2.4, 6.172.09.13.1.1, 6.172.09.08.3.4, 6.172.09.08.4.3, 6.172.09.08.4.1

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.564.2018

31.12.2018

3

Przyłącze elektroenergetyczne

Wonieść

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 163/4, 164/4, 167/3, 197

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.04.4.3, 6.169.09.04.1.2, 6.168.09.09.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.1.2019

02.01.2019

4

Przyłącze wodociągowe dn32PE, przyłącze kanalizacji sanitarnej 160PVC

Czempiń

Czempiń – miasto

ul. Adama Mickiewicza

działka nr 656/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.2.2019

02.01.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.