logo
ucho   logo bip

Kościan, 02.06.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 09.06.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Bączkowskiego

działka nr 1814/2, 1814/3, 1816/1, 1898/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.228.2020

25.05.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1415/3, 1639

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.4.4, 6.168.08.07.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.229.2020

25.05.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1275/6, 1639

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.230.2020

25.05.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Adama Mickiewicza

działka nr 559, 616, 632/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.233.2020

27.05.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piotrowo Pierwsze

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 35

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.1.1, 6.172.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.234.2020

27.05.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Podgórna

działka nr 84/12, 84/16

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.235.2020

27.05.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Lubiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 90/4, 90/1, 91/1, 280/1, 80, 298

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.03.1.4, 6.167.11.03.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.237.2020

29.05.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 576/8, 1028, 376/5

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.238.2020

29.05.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 629/2, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.239.2020

01.06.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Podleśna

działka nr 124/4, 124/5, 125/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.240.2020

01.06.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Gryżyna

Kościan – obszar wiejski

Ul. M. Kasprzaka

działka nr 225/1, 413

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.20.2.4, 6.169.09.20.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.241.2020

01.06.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami