logo
ucho   logo bip

Kościan, 02.07.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 09.07.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.565.2017)

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 262/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.19.1.2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.342.2019

27.06.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 157/9, 157/15

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.343.2019

27.06.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 279/7, 274/1, 291/1, 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.3.1, 6.171.09.22.3.2, 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.344.2019

27.06.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Os. Nad Łąkami

działka nr 3261/105, 3261/85

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.345.2019

01.07.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Sosnowa

działka nr 874/23, 874/18

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.346.2019

01.07.2019

6

Sieć kanalizacji ogólnospławnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Osiedle

działka nr 1357, 1309, 1217/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.08.1.1, 6.168.08.03.3.4

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Ul. Dra Skarzyńskiego 6A

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.347.2019

02.07.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.