logo
ucho   logo bip

Kościan, 03.03.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 10.03.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Bruszczewo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Główna

działka nr 189/5, 189/6, 220

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.04.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.19.2020

17.01.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Sierniki

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 38

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 7, 81

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.01.1.1, 6.172.10.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.32.2020

24.01.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Srocko Wielkie

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 234 (podzielona na 234/1, 234/2), 238, 236/2, 235/5

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.07.4.1, 6.172.10.07.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.87.2020

25.02.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 37/4, 37/8

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.22.2.1, 6.167.11.22.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.88.2020

25.02.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 157/15, 157/18

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.89.2020

27.02.2020

6

Sieć kanalizacji deszczowej (studzienki ściekowe z wpustem i przykanaliki kanalizacji deszczowej)

Poladowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 137, 168

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.25.4.2, 6.169.07.25.4.4, 6.168.07.05.2.2

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.92.2020

28.02.2020

7

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV - przebudowa

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 158/65, 248/1, 152/15

ul. Polna

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.2

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

GN-I.6630.93.2020

03.03.2020

8

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 1263, 1260

ul. Kiełczewskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.94.2020

03.03.2020

9

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 1303, 1291

ul. Józefa Wybickiego

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.95.2020

03.03.2020

10

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 1242, 1238

ul. Sokolnicza

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.96.2020

03.03.2020

11

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń - miasto

działka nr 704, 721, 722

ul. Strumykowa

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.97.2020

03.03.2020

12

Przyłącze gazowe śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 332/69, 332/88

ul. Wiosenna

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.98.2020

03.03.2020

13

Przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3489/4, 3492/1

ul. Chłapowskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.2.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.99.2020

03.03.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami