logo
ucho   logo bip

Kościan, 26.08.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 03.09.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 955/6, 955/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.460.2019

30.08.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 254, 257/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.461.2019

30.08.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 140, 141, 186/4, 187/5, 187/6

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.3, 6.172.10.22.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.462.2019

30.08.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Morownica

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 57/12, 60

ul. Nowa

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.10.3.2, 6.168.07.10.4.1, 6.168.07.10.3.4, 6.168.07.10.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.463.2019

02.09.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 384/64, 384/56

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.464.2019

02.09.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/50, 181/48

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.465.2019

03.09.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.