logo
ucho   logo bip

Kościan, 03.12.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 10.12.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze gazowe śr/c

Stare Tarnowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 211/3, 211/4, 210

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.23.2.2, 6.172.10.23.2.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.618.2019

26.11.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 494/5, 513

ul. Polna

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.619.2019

26.11.2019

3

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV,
sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Bieczyny

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 78/2, 73, 106 (106/1, 106/2), 101, 29, 38, 40/2, 102/2, 24/3, 24/4, 22/4, 17/1

sekcja w ukł. 2000: 6.173.10.22.4.2, 6.173.10.22.4.4, 6.173.10.23.3.1, 6.173.10.23.3.3, 6.172.10.02.2.1, 6.172.10.02.2.2, 6.172.10.02.2.3, 6.172.10.02.2.4, 6.172.10.03.1.3, 6.172.10.03.3.1, 6.172.10.02.4.1, 6.172.10.02.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.620.2019

28.11.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

działka nr 12/13, 12/10

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.3.3, 6.171.09.24.3.4, 6.171.09.24.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.621.2019

29.11.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1178, 1182

Osiedle Młodych

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.622.2019

02.12.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 1899

ul. Konopnickiej

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.624.2019

02.12.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 730/1, 57

ul. Leśna

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.625.2019

02.12.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Morownica

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 277/12, 277/9, 277/11

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.10.2.3, 6.168.07.10.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.626.2019

02.12.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 1733

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.2, 6.170.09.07.2.4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11a

64-000 Kościan

GN-I.6630.627.2019

02.12.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Katarzynin

Kościan - obszar wiejski

działka nr 51, 73/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.628.2019

02.12.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 74, 91/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.629.2019

02.12.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 1774, 1585/3, 1585/7

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.630.2019

02.12.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 322, 277/8, 249/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.1, 6.168.08.02.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.631.2019

02.12.2019

14

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

działka nr 3/20

ul. Kwiatowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK”

Piotr Domagała

Pianowo, ul. Kwiatowa 5

64-000 Kościan

GN-I.6630.632.2019

03.12.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.