logo
ucho   logo bip

Kościan, 04.02.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 11.02.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji deszczowej

Choryń

Kościan – obszar wiejski

działka nr 104

(droga wojewódzka nr 308)

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.4.2, 6.169.10.08.3.1, 6.169.10.08.3.3, 6.169.10.13.1.1, 6.169.10.13.1.2

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Ul. Wilczak 51

 61-623 Poznań

GN-I.6630.572.2019

05.11.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne  SN 15 kV

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 280, 254

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.09.2.1, 6.171.10.09.2.3, 6.171.10.09.2.2, 6.171.10.09.2.4, 6.171.10.09.4.2,

PVE 6 Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 4/10

85/236 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:

Ul. Śniadeckich 21

85-011 Bydgoszcz

GN-I.6630.34.2020

27.01.2020

3

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 300, 231, 115/13

ul. Leśna

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.4.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.36.2020

28.01.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 20, 48/1, 77, 80/2

ul. Kościańska

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.4.1, 6.172.09.10.4.3, 6.172.09.10.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.37.2020

28.01.2020

5

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 520, 532/2, 521

ul. Nacławska

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.17.1.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.38.2020

28.01.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 764, 809

ul. Topolowa

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.42.2020

31.01.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 342, 349

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.1, 6.171.09.25.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.44.2020

04.02.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty

Paulina Dubska-Frączek

Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami