logo
ucho   logo bip

Kościan, 04.06.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 11.06.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Jasień

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 59/2, 115/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.15.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.298.2019

28.05.2019

2

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 117/14, 117/16, 117/18, 117/19

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.06.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.299.2019

28.05.2019

3

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 543/2, 541/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.17.4.1, 6.171.09.17.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.300.2019

30.05.2019

4

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV
oraz kanalizacja światłowodowa

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Chłapowskiego, Rolna, Północna

działka nr 3504/1, 3506, 3507, 3508/2, 3592, 3392, 3390/2, 3390/3, 3365, 3364/7, 3364/8, 3364/10, 3364/24, 3350/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.4, 6.170.09.04.3.3, 6.170.09.08.2.1, 6.170.09.08.2.2, 6.170.09.09.1.1, 6.170.09.08.2.3, 6.170.09.08.2.4, 6.170.09.09.1.3, 6.170.09.08.4.1, 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.09.3.1, 6.170.09.08.4.4, 6.170.09.09.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.301.2019

31.05.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Adama Mickiewicza

działka nr 559, 616, 625/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.4, 6.171.10.03.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.302.2019

31.05.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń - miasto

Ul. Wiatrakowa

działka nr 19/1, 45, 66

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.2.1, 6.171.10.02.2.2, 6.171.10.02.2.3, 6.171.10.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.303.2019

31.05.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

Ul. Dudycza

działka nr 1846/17, 1846/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.304.2019

03.06.2019

8

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Witkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 97, 23/1, 23/2, 5/4, 128, 7098/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.06.2.1, 6.170.10.06.2.3, 6.170.10.06.4.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.305.2019

03.06.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.