logo
ucho   logo bip

Kościan, 04.08.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 11.08.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV - przebudowa

Racot

Kościan – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 317, 276/11, 276/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.25.4.3

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Racot, ul. Dworcowa 5

64-000 Kościan

GN-I.6630.340.2020

29.07.2020

2

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Rolna

działka nr 157/15, 157/18

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.341.2020

29.07.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 47/3, 47/4, 47/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.342.2020

29.07.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 20/21, 20/23

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.4.2, 6.171.09.25.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.343.2020

29.07.2020

5

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV i NN 0,4 kV

- przebudowa

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1704/6, 1704/15, 1707/1, 1707/2, 1736

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.3

CITY PARK Sp. z o.o.

Pianowo, ul. Kwiatowa 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.344.2020

30.07.2020

6

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV,
przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 391/4, 371/1, 502/16, 502/14

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.10.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.345.2020

31.07.2020

7

Przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Łanowa

działka nr 761/2, 761/3, 761/4, 798/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.346.2020

03.08.2020

8

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 647/10, 608

Morownica

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 158

ul. Leśna

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.11.4.1, 6.168.08.11.4.2, 6.168.08.11.4.3, 6.168.08.11.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.347.2020

03.08.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 136/23, 136/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.348.2020

03.08.2020

10

Sieć telekomunikacyjna

Czempiń

Czempiń - miasto

(ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rz. Olszynka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościelnej)

działka nr 1223/1, 1223/2, 1222/2, 1221/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3, 6.171.10.02.4.4, 6.171.10.03.3.1, 6.171.10.03.3.3

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.350.2020

03.08.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Staszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami