logo
ucho   logo bip

Kościan, 05.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa,

sieć kanalizacji sanitarnej,

przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 790, 823/3, 955/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.53.2019

31.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 60, 61/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.3, 6.169.08.23.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.54.2019

04.02.2019

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3350/11, 335, 3354, 3365

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.2.4, 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.09.1.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.55.2019

04.02.2019

4

Sieć elektroenergetyczna

NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 723, 765, 721/2, 563/8, 563/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1, 6.169.08.14.3.3, 6.169.08.14.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.56.2019

05.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 888, 889/1, 873/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.57.2019

05.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 117/14, 117/19, 117/20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.06.3.1, 6.168.12.06.3.2, 6.168.12.06.3.3, 6.168.12.06.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.58.2019

05.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 114/5, 110/1 (podzielona na 110/3 i 110/4)

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.08.3.1, 6.168.08.08.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.59.2019

05.02.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielawy

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 59, 66, 96/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.60.2019

05.02.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 1218/1, 674

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.4, 6.168.11.11.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.61.2019

05.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-05 13:29:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-05 13:29:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-05 13:29:50)