logo
ucho   logo bip

Kościan, 05.03.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.03.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Floriana Marciniaka

działka nr 756, 793/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.104.2019

27.02.2019

2

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. B. Igłowicza

działka nr 4387, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3, 6.170.09.12.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.105.2019

28.02.2019

3

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 1041/1, 1041/2, 1041/4, 1041/5, 1047/1, 992, 953, 1039, 1048, 1043, 1016, 333, 334, 335

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.2

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.106.2019

01.03.2019

4

Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe

Racot

Kościan – obszar wiejski

działka nr 319/1, 308/8, 308/9, 305/7, 305/3, 318, 317, 266/18, 266/15, 266/16, 266/4, 266/19, 266/20, 266/47, 316/1, 263/6, 263/49, 314, 308/6, 306/3, 305/3, 305/2, 305/7, 305/4, 305/6, 305/5, 266/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.25.4.1, 6.170.09.25.4.3, 6.170.09.05.2.1

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.107.2019

04.03.2019

5

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Boczna

działka nr 52, 55/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.108.2019

04.03.2019

6

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. J. Fellmanna

działka nr 4408, 4409

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.3.2

Zakład Usługowo Handlowy

Kotlarski Marcin

Ul. Poznańska 16 B

64-200 Karpicko

GN-I.6630.109.2019

04.03.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 27/2, 194, 24

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.1.3, 6.171.09.12.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.110.2019

04.03.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 384, 411, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.111.2019

04.03.2019

9

Sieć kanalizacji ogólnospławnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Osiedle

działka nr 1357, 1308/1, 1307/2, 1309, 1217/3, 1307/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.03.3.4, 6.168.08.08.1.1, 6.168.08.08.1.2

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Ul. Dra Skarzyńskiego 6A

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.112.2019

27.02.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr 1183/3, 1182

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.113.2019

05.03.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-03-05 12:43:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-03-05 12:43:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-03-05 12:43:37)