logo
ucho   logo bip

Kościan, 05.05.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.05.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji deszczowej

Turew

Kościan – obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 381, 260

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.4.4, 6.169.10.05.2.1, 6.169.10.05.2.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.174.2020

16.04.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nielęgowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 261/8, 283/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.08.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.186.2020

24.04.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żydowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 4, 6

Parsko

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 25/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.01.1.4, 6.168.09.01.2.3, 6.168.09.01.3.2, 6.168.09.01.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.187.2020

27.04.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Łąkowa

działka nr 14/3, 14/15

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.188.2020

27.04.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Boczna

działka nr 891/7, 891/9, 891/15

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.2, 6.168.08.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.189.2020

27.04.2020

6

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Nowa

działka nr 690/1, 690/2, 688, 111

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.2

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.190.2020

27.04.2020

7

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 192/5, 241, 192/3, 192/21

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.2, 6.172.10.22.2.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.191.2020

27.04.2020

8

Siec elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Torowa

działka nr 93/9, 216, 215, 89/1, 89/2, 81, 72

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.1, 6.171.09.25.1.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.192.2020

28.04.2020

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 984, 962

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.194.2020

29.04.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Łuszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 285/13, 285/15, 285/12

sekcja w ukł. 2000: 6.169.11.16.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.195.2020

30.04.2020

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Żelazno

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 181/30, 503

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.18.1.4, 6.167.11.18.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.196.2020

30.04.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1146, 1152

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.197.2020

30.04.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1201/20, 1201/28

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.198.2020

30.04.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Karrografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami