logo
ucho   logo bip

Kościan, 05.11.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.11.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze gazowe śr/c

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3384/5, 3383/3, 3381/2, 3379

ul. Północna

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.3

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.559.2019

29.10.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3844/44, 3844/46

ul. Osiedle Ogrody

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.2, 6.170.09.03.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.560.2019

30.10.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 3400, 3397, 3492/1, 3493, 3492/2

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 327/4, 430/7, 426, 333/8, 332/7, 331/9, 328/13

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.4, 6.170.09.09.13.2.2, 6.170.09.14.1.1, 6.170.09.13.4.1, 6.170.09.13.4.3, 6.170.09.18.2.1, 6.170.09.18.2.3, 6.170.09.18.4.1, 6.170.09.18.2.4, 6.170.09.19.1.1, 6.170.09.19.1.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.561.2019

30.10.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 188

Nielęgowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 283/2, 440

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.22.4.4, 6.169.09.02.2.2, 6.169.09.03.1.1, 6.169.09.03.1.3, 6.169.09.03.3.1, 6.169.09.03.3.3, 6.169.09.08.1.1, 6.169.09.08.1.2, 6.169.09.08.1.4, 6.169.09.08.3.2, 6.169.09.08.3.4, 6.169.09.13.1.2, 6.169.09.13.2.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.562.2019

30.10.2019

5

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2971/2, 2972/20, 2972/15, 2972/26, 2972/27, 2972/47, 2972/50, 2972/43, 3170

ul. Łąkowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.4, 6.170.09.12.4.1, 6.170.09.12.4.2, 6.170.09.12.4.3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie

Ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

GN-I.6630.563.2019

31.10.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 71/23, 71/21

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.15.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.564.2019

31.10.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1216, 861/90, 861/69, 863

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.2.3, 6.168.11.06.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.565.2019

31.10.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 161/3, 162/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.3, 6.170.09.20.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.566.2019

31.10.2019

9

Sieć gazowa śr/c

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 1848, 1846/2

ul. Dudycza

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.4, 6.168.08.03.1.3, 6.168.08.03.3.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.567.2019

31.10.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 334/18, 334/19

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.568.2019

04.11.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 25/22, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.569.2019

04.11.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Półwiejska

działka nr 74/92, 74/94

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.551.2019

24.10.2019

13

Przyłącze wodociągowe

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 74/62, 74/58

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.525.2019

02.10.2019

14

Przyłącze kanalizacji sanitarnej (zmiana wniosku nr GN-I.6630.220.2019)

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 123/4, 124, 123/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.2, 6.172.10.17.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.526.2019

02.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.