logo
ucho   logo bip

Kościan, 06.10.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 13.10.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Kurowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Szkolna

działka nr 57/9, 48, 186/6, 186/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.13.3.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.417.2020

25.09.2020

2

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Spytkówki

Kościan – obszar wiejski

Ul. Strumykowa

działka nr 28, 29, 41/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.12.1.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.418.2020

25.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 48/13, 48/18

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.428.2020

29.09.2020

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Podleśna

działka nr 78/43, 78/36

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.430.2020

05.10.2020

5

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Marciniaka

działka nr 4110/4, 4110/22, 4110/23, 4110/24

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.3

Śmigielski Group Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.431.2020

05.10.2020

6

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe hydrantowe

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 203/3, 204/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.06.2.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.432.2020

05.10.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Szpitalna

działka nr 3245/1, 3245/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.433.2020

06.10.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.