logo
ucho   logo bip

Kościan, 07.01.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 14.01.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Wławie

Kościan – obszar wiejski

działka nr 94/2, 73, 120/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.662.2019

27.12.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 393, 394/1

Pelikan, ul. Zielona

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.1.2020

07.01.2020

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.