logo
ucho   logo bip

Kościan, 07.05.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 14.05.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Miejscowość Pelikan

działka nr 339/2, 345/1, 345/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3, 6.170.09.11.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.246.2019

30.04.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Stefana Żeromskiego

działka nr 558/7, 558/9

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.247.2019

02.05.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Morownicka

działka nr 1723, 1724/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.01.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.248.2019

07.05.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2526/5, 2526/4, 2526/3, 2526/2, 2407/1, 2406/1, 4349, 4312, 4300, 2405/1, 2405/2, 4327, 4340, 2415/10, 2420, 4324, 2403/2, 4315, 2401/3, 2527/1, 2527/2, 2490, 2476/4, 2963, 890, 2706, 2951, 2949/21, 3828, 3824/1, 3823/1, 3812/17, 3811/4, 3811/3, 3810/19, 3809/10, 3811/2, 3814/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.3, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.4, 6.170.09.08.1.1, 6.170.09.08.1.2, 6.170.09.03.4.1, 6.170.09.03.2.3, 6.170.09.03.4.1, 6.170.09.03.2.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.249.2019

07.05.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.