logo
ucho   logo bip

Kościan, 07.07.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 14.07.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 54/6

sekcja w ukł. 2000: 6.167.07.03.2.2

Osoba fizyczna

 

GN-I.6630.295.2020

06.07.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 54/6, 54/7

sekcja w ukł. 2000: 6.167.07.03.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.296.2020

06.07.2020

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Choryń

Kościan – obszar wiejski

działka nr 76/1, 92/50, 92/51, 80/4, 80/2, 87, 88, 89, 92/54, 92/14, 92/9, 92/8, 92/7, 92/6, 92/53, 70/95, 92/34, 92/11, 92/12, 92/13, 102, 104, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/87, 70/88, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/51, 70/11, 112, 70/13, 70/89, 70/90, 92/56

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.2.4, 6.169.10.07.4.2, 6.169.10.08.3.1, 6.169.10.08.3.3, 6.169.10.08.3.4, 6.169.10.13.1.1, 6.169.10.13.1.2

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.299.2020

07.07.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami