logo
ucho   logo bip

Kościan, 08.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 15.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

ul. Czereśniowa

działka nr 962, 1020, 1025/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.3.2019

04.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 116/25, 116/35

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.2, 6.171.10.22.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.4.2019

08.01.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 497/6, 528/1, 503/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2, 6.169.08.13.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.5.2019

08.01.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV (zmiana wniosku 
nr GN-I.6630.372.2018)

Katarzynin

Kościan- obszar wiejski

działka nr 55/4, 55/3, 52

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.3.2, 6.169.10.07.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.6.2019

08.01.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan- obszar wiejski

działka nr 417/4, 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.7.2019

08.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan- obszar wiejski

działka nr 364/4, 364/1, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.2.2, 6.170.09.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.8.2019

08.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan- obszar wiejski

działka nr 88, 87, 93/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.3, 6.170.09.14.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.9.2019

08.01.2019

8

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan- obszar wiejski

działka nr 140/13, 140/17

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.10.2019

08.01.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.