logo
ucho   logo bip

Kościan, 08.09.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, która zakończy się dnia 15.09.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć gazowa śr/c

(korekta do uzgodnienia
GN-I.6630.244.2020)

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Łąkowa

działka nr 431, 180/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.1.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.385.2020

01.09.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Machcin

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 157

sekcja w ukł. 2000: 6.167.07.03.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.386.2020

03.09.2020

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Głuchowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Kościańska

działka nr 114/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.2.4, 6.172.09.10.4.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.387.2020

03.09.2020

4

Sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji deszczowej

(korekta do uzgodnienia
GN-I.6630.146.2020)

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Zielony Rynek

działka nr 674/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.3, 6.171.10.03.1.4

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.388.2020

03.09.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/14, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.389.2020

04.09.2020

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Zbęchy Pole

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 115, 174/1, 174/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.14.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.390.2020

04.09.2020

7

Sieć gazowa śr/c, przyłącza gazowe śr/c

(zmiana uzgodnienia
GN-I.6630.637.2019)

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 294/3, 311/2, 311/1, 312/2, 315/1, 316, 318, 320/22

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.3.3, 6.171.09.22.3.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.391.2020

04.09.2020

8

Przyłącze wodociągowe

Zbęchy

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 74/1, 90

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.04.3.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.392.2020

07.09.2020

9

Przyłącze gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wspólna

działka nr 903, 918

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.07.2.1, 6.171.10.07.2.3

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.393.2020

08.09.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami