logo
ucho   logo bip

Kościan, 08.10.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 15.10.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Maya

(Skwer Krimpen, droga nr 5)

działka nr 1171, 1168, 1166/2, 1166/1, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1402, 1167/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.3.1, 6.170.09.02.3.2, 6.170.09.02.3.3, 6.170.09.02.3.4, 6.170.09.02.4.1

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Ul. Czempińska 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.515.2019

02.10.2019

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Spławie

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 144, 293, 161

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.12.1.3, 6.168.09.12.3.1, 6.168.09.12.3.3, 6.168.09.17.1.1,6 1.68.09.17.1.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.516.2019

03.10.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kobylniki, Ponin, Widziszewo

Kobylniki, działka nr 112/3, 129; Ponin, działka nr 32, 12/1, 13/1, 30/1, 30/2, 58/5, 56/1, 58/3, 58/2, 56/2, 47/7, 59/2, 64/2;
Widziszewo, działka nr 16/1, 17/4, 18/5, 18/7, 18/9, 18/8 (podzielona na dz. 18/9 i 18/10; dz. 18/10 podzielona na dz. 18/11 i 18/12; dz. 18/12 podzielona na dz. 18/13 i 18/14), 10/1, 11/1, 166/2, 167, 35/2, 36/2, 37/4, 37/7, 38/2, 40/15, 41/5, 35/3, 36/3, 37/5, 37/8, 38/3, 40/16, 40/28, 41/16, 41/4

Kościan  - obszar wiejski

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.25.1.3, 6.170.08.25.1.4, 6.170.08.25.3.1, 6.170.08.25.3.2, 6.170.08.25.3.4, 6.170.08.25.4.1, 6.170.08.25.4.3, 6.169.08.05.2.1, 6.169.08.05.2.3, 6.169.08.05.2.4, 6.169.08.05.4.2, 6.169.08.05.4.4, 6.169.08.10.2.2, 6.169.08.10.2.4, 6.169.08.10.4.2

 

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.517.2019

03.10.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 1049, 1043

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.3, 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.518.2019

04.10.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne

Wydorowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 83/2, 54/2, 24/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.24.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.519.2019

04.10.2019

6

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV - oświetleniowa

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Kiełczewskiego

działka nr 1246/1, 1246/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3, 6.171.10.08.1.1

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.520.2019

04.10.2019

7

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV - oświetleniowa

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. 10-lecia RKS-u

działka nr 1103/3, 1103/4, 1103/10

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2, 6.171.10.02.4.1, 6.171.10.02.3.4, 6.171.10.02.4.3

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.521.2019

04.10.2019

8

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV - oświetleniowa

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Kuczmerowicza

działka nr 865

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.4

Gmina Czempiń

Ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.522.2019

04.10.2019

9

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Modrzewiowa

działka nr 2972/81, 2972/67

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.523.2019

07.10.2019

10

Przyłącze gazowe śr/c

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Rolna

działka nr 157/15, 157/9

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

(Gazownia w Śremie

Ul. Nadbrzeżna 12

63-100 Śrem)

GN-I.6630.524.2019

07.10.2019

11

Przyłącze wodociągowe

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 74/62, 74/58

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.525.2019

02.10.2019

12

Przyłącze kanalizacji sanitarnej (zmiana wniosku nr GN-I.6630.220.2019)

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 123/4, 124, 123/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.2, 6.172.10.17.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.526.2019

02.10.2019

13

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV

Bronikowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 360/1, 360/3, 71, 73/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.07.20.1.2, 6.168.07.20.1.4

FKS Okucia Okienne i Drzwiowe
Sp. z o.o.

Ul.  Morownicka 1C

64-030 Bronikowo

GN-I.6630.527.2019

08.10.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Długa

działka nr 158/65, 152/5, 248/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.2

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ul. targowa 74

03-734 Warszawa

GN-I.6630.528.2019

08.10.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.