logo
ucho   logo bip

Kościan, 09.06.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 16.06.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Os. Ogrody

działka nr 3844/46, 3844/50

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.236.2020

29.05.2020

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kobylniki

Kościan – obszar wiejski

Ul. Wiśniowa

działka nr 2, 80, 47/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.19.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.242.2020

03.06.2020

3

Przyłącze gazowe

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 49/2, 71/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.4, 6.168.08.03.1.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.243.2020

03.06.2020

4

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Łąkowa

działka nr 156/2, 431

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.19.4.4

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.244.2020

03.06.2020

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Sierniki

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 35/1, 38, 39/7, 39/8

sekcja w ukł. 2000: 6.173.10.21.3.2, 6.173.10.21.4.1, 6.173.10.21.3.4, 6.173.10.21.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.245.2020

03.06.2020

6

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Działkowa, Łąkowa

działka nr 2971/2, 2973/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.4.2

Śmigielski Group Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Dąbrowskiego 7

64-100 Leszno

GN-I.6630.247.2020

04.06.2020

7

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

Ul. Prosta

działka nr 120/3, 120/4, 110/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.1.2, 6.170.09.05.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.248.2020

05.06.2020

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 487

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.249.2020

05.06.2020

9

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 49/2, 487

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.3

M. i M. Maślanka Spółka Jawna

Ul. Doktora Skarzyńskiego 11C

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.250.2020

05.06.2020

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 49/2, 40/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.3, 6.169.08.23.3.4, 6.168.08.03.1.1, 6.168.08.03.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.251.2020

05.06.2020

11

Sieć wodociągowa rozdzielcza, sieć kanalizacji sanitarnej

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 81, 76/3, 76/4, 76/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.1.4, 6.171.10.02.3.2

Oto-Dom Iwona Szymczak

Nowe Borówko, ul. Letnia 10

64-020 Czempiń

GN-I.6630.252.2020

08.06.2020

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Darnowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 17

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.21.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.254.2020

08.06.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Rąbiń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 48/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.11.07.4.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.255.2020

08.06.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 77/3, 178

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.15.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.256.2020

08.06.2020

15

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

działka nr 89/3, 51, 48/13, 48/11

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.257.2020

09.06.2020

 Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.

Z up. Starosty
Paulina Dubska-Frączek
Starszy Geodeta Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami