logo
ucho   logo bip

Kościan, 09.07.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 16.07.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Osiedle Konstytucji 3 Maja

działka nr 2948/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.3

Gmina Miejska Kościan

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.348.2019

04.07.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 172/9, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.349.2019

05.07.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Kochanowskiego

działka nr 3667/2, 3686

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.350.2019

05.07.2019

4

Sieć elektroenergetyczna kablowa SN

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 131/8, 186/1, 134

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.01.4, 6.169.09.01.02.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Ul. Panny Marii 2

61-108 Poznań

GN-I.6630.351.2019

05.07.2019

5

Przyłącze wodociągowe

Nacław

Kościan – obszar wiejski

działka nr 334/16, 334/2

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3492/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.1.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.352.2019

05.07.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.