logo
ucho   logo bip

Kościan, 10.03.2020 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 17.03.2020 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna SN 15 kV – linia napowietrzna

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 142/3, 142/4, 433/3, 433/4

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3873/1, 3862/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.3.4, 6.170.09.18.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.90.2020

27.01.2020

2

Sieć kanalizacji deszczowej (studzienki ściekowe w wpustem, studnie i kanał kanalizacji deszczowej)

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 552, 550/1, 570, 430/4, 558/2, 540/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.05.3.1, 6.168.08.05.3.2, 6.168.08.05.3.3, 6.168.08.05.3.4, 6.168.08.10.1.2

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.91.2020

28.01.2020

3

Sieć gazowa, przyłącze gazowe

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Leszczyńska

działka nr 677/6, 677/9

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.07.2.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.100.2020

04.03.2020

4

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Boczna

działka nr 948/2, 944

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.2, 6.168.08.02.2.4

F.T.H.B. Henryk Drobnik

Ul. Bolesława Prusa 5

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.101.2020

05.03.2020

5

Sieć gazowa n/c, przyłącza gazowe n/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Fabryczna, Pogodna

działka nr 624/1, 636/2, 636/3, 636/6, 648/2, 648/1, 633/3, 634, 635, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646/2, 647, 670, 679/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.3.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

Ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.102.2020

06.03.2020

6

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Podgórna

działka nr 2526/5, 2406/8

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.103.2020

06.03.2020

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Spokojna

działka nr 328/5, 328/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.09.3.3, 6.170.09.09.3.4, 6.170.09.14.1.1, 6.170.09.14.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.104.2020

09.03.2020

8

Przyłącze wodociągowe

Krzywiń

Krzywiń - miasto

Ul. Leszczyńska

działka nr 785/2, 1017, 790/2

Czerwona Wieś

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 576, 424/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.3.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.105.2020

06.03.2020

9

Przyłącze gazowe śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Nowe Borówko, ul. Letnia

działka nr 332/32, 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.106.2020

09.03.2020

10

Przyłącze gazowe śr/c

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Nowe Borówko, ul. Jesienna

działka nr 332/79, 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.3.1

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.107.2020

09.03.2020

11

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 124, 123/1, 123/11, 123/10, 126/5, 126/4, 123/4, 126/2, 123/3

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.2, 6.172.10.18.3.1, 6.172.10.17.4.4

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.108.2020

09.03.2020

12

Sieć wodociągowa

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Wielichowska, Sierakowskiego

działka nr 4105/3, 4105/2, 1162/1, 798/2, 4105/1, 4142/2, 4239/11, 4249/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1, 6.170.09.07.1.3, 6.170.09.07.3.1, 6.170.09.07.3.3, 6.170.09.12.1.1

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Ul. Czempińska 2

64-000 Kościan

GN-I.6630.109.2020

09.03.2020

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 152, 116/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.110.2020

10.03.2020

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1018, 1021, 1022, 1017, 785/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.3.1, 6.167.10.05.3.2, 6.167.10.05.3.3, 6.167.10.05.3.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.111.2020

10.03.2020

15

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

Ul. Wielichowska, Poprzeczna; Pelikan

działka nr 327, 339/2, 333/1, 333/8, 332/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3, 6.170.09.11.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.112.2020

10.03.2020

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.