logo
ucho   logo bip

Kościan, 10.09.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 17.09.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

(zmiana wniosku nr
GN-I.6630.417.2019)

Kokorzyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 160/2, 400/1, 443/1

ul. Długa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.04.4.1, 6.170.08.04.4.2, 6.170.08.04.4.3, 6.170.08.04.4.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.466.2019

04.09.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 140/8, 140/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.467.2019

04.09.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 1711/1, 1711/2, 1710/2, 1710/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.1, 6.170.09.07.2.3

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.468.2019

05.09.2019

4

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 33/3, 203/1, 203/2, 203/3, 174/2, 95

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.01.2.2, 6.170.09.01.2.4, 6.170.09.02.1.3, 6.170.09.01.4.2, 6.170.09.01.4.4, 6.170.09.02.3.3, 6.170.09.06.2.1, 6.170.09.06.2.2, 6.170.09.06.2.3, 6.170.09.06.2.4

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.469.2019

05.09.2019

5

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3844/46, 3844/44

ul. Ogrody

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.4.2, 6.170.09.03.4.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.470.2019

06.09.2019

6

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4104/3, 4092/12, 4092/11, 4093/18, 4093/16, 4093/13, 4093/11, 4093/9, 4093/7, 4093/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1

MAD-BUD Łukasz Matyja

Ul. Kasprowicza 10

64-000 Kościan

GN-I.6630.471.2019

09.09.2019

7

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3388/14, 3388/25, 3388/7, 3382

ul. Gen. D. Chłapowskiego

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.4.1, 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.08.4.3, 6.170.09.08.4.4

PHU EWMAR Sp. J.

Ul. Gen. D. Chłapowskiego 9

64-000 Kościan

GN-I.6630.472.2019

09.09.2019

8

 2x sieć elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/NN

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3356/18, 3356/36, 3356/40, 3356/41, 3356/54, 3356/55, 3356/56

ul. Składowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.2.3, 6.170.09.08.4.1

Wytwórnia wyrobów foliowych „FOLPLAST” Teresa Pawlik, Roman Pawik Sp. J.

Ul. Składowa 2a

64-000 Kościan

GN-I.6630.473.2019

09.09.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 157/26, 157/15

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.474.2019

09.09.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kawczyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 56/4, 56/2, 59

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.09.3.4, 6.171.09.14.1.2

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.475.2019

09.09.2019

11

Przyłącze gazowe n/c
(zmiana wniosku nr
 GN-I.6630.359.2019)

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3356/27, 3356/28, 3356/45, 3349/2, 3356/49, 3356/50

ul. Składowa

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.2, 6.170.09.08.4.1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.476.2019

10.09.2019

12

Sieć kanalizacji sanitarnej,
sieć wodociągowa

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 115/2, 116/35, 152

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.2, 6.171.10.21.2.4, 6.171.10.22.1.1, 6.171.10.22.1.3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

Ul. Polna 2

64-020 Czempiń

GN-I.6630.477.2019

10.09.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.