logo
ucho   logo bip

Kościan, 10.12.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 17.12.2019 r., na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 4384

ul. B. Igłowicza

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.623.2019

02.12.2019

2

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Czarkowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 16/10, 16/7, 16/14, 16/16

Sierakowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 393

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.3, 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.636.2019

05.12.2019

3

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 294/3, 311/2, 311/1, 312/2, 315/1, 316, 318, 320/22

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.3.1, 6.171.09.22.3.2, 6.171.09.22.3.3, 6.171.09.22.3.4, 6.170.09.02.1.1, 6.170.09.02.1.2

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

GN-I.6630.637.2019

05.12.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1201/31, 1201/28

Osiedle Sportowe

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.1.2, 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.638.2019

05.12.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 74, 48/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.1, 6.169.08.11.4.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.639.2019

06.12.2019

6

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 364/4, 364/1

ul. Kościańska 79a

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.2.2, 6.170.09.02.2.4, 6.170.09.02.2.3

NADOS Sp. C. Adrian Nadobnik -  Adam Nadobnik

Kiełczewo, ul. Polna 17

64-000 Kościan

GN-I.6630.640.2019

06.12.2019

7

Przyłącza gazowe śr/c

Głuchowo

Czempin – obszar wiejski

działka nr 122/39, 115/30, 122/30, 115/31, 115/29, 115/28, 122/38, 118/1, 122/37, 122/36, 122/35, 115/11, 115/8, 115/17, 115/27, 115/18, 115/26, 115/19, 115/25, 115/20, 115/22, 115/21

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.10.2.4, 6.172.09.10.4.2, 6.172.10.06.3.1, 6.172.09.10.4.4, 6.172.10.06.3.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.641.2019

09.12.2019

8

Siec elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV,
sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1660, 1686, 1675/13, 1675/12, 1675/5

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.01.2.1, 6.168.08.01.2.2, 6.168.08.01.2.4, 6.168.08.02.1.1, 6.1680.08.02.1.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.642.2019

09.12.2019

9

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV – oświetlenie uliczne

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 273/3, 273/14, 273/4, 273/5

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.4.4, 6.171.09.20.3.3, 6.171.09.24.2.2, 6.171.09.25.1.1, 6.171.09.24.2.4

Gmina Kościan

Ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.643.2019

09.12.2019

10

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Betkowo

Czempin – obszar wiejski

działka nr 36/3, 25/54, 24/1

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 94, 291,276/4, 134/7, 134/27, 134/9, 93/9, 93/8, 65, 70/10, 69/9, 87/20, 81, 89/2, 89/1, 93/7, 204/1, 145/2, 146/10, 146/8, 176/1, 176/2, 176/3, 239, 248/1, 158/65, 158/66, 168, 158/67, 185/16, 184/12, 185/9, 397, 352, 387, 349, 363, 396, 200/3, 167/2, 167/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.19.1.4, 6.171.09.19.2.3, 6.171.09.19.4.1, 6.171.09.19.4.2, 6.171.09.19.4.4, 6.171.09.20.3.1 6.171.09.20.3.3, 6.171.09.25.1.1, 6.171.09.25.1.3, 6.171.09.24.2.4, 6.171.09.20.3.4, 6.171.09.25.1.2, 6.171.09.24.1.4, 6.171.09.25.3.2, 6.171.09.25.3.4, 6.171.09.20.2.1, 6.171.09.20.2.3, 6.171.09.20.4.1, 6.171.09.20.4.3, 6.171.09.25.2.1, 6.171.09.25.2.3, 6.171.09.20.4.4, 6.171.09.25.2.2, 6.171.09.25.2.4, 6.171.10.16.3.3

 

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.644.2019

06.12.2019

11

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 249/3, 232/2, 277/2, 230/7, 230/4, 277/3, 277/8, 1540

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.01.2.1, 6.168.08.01.2.3, 6.168.08.02.4.1, 6.168.08.02.3.2, 6.168.08.02.1.2, 6.168.08.02.1.4, 6.168.08.02.1.3, 6.168.08.02.3.1

INEA S.A.

Ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.645.2019

06.12.2019

12

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 107/21, 107/19, 106/2, 106/1, 107/6, 110/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.4, 6.171.09.25.3.3, 6.171.09.05.1.1, 6.171.09.25.3.4, 6.170.09.05.1.2, 6.170.09.05.3.2, 6.170.09.05.2.3

ENEA Operator Sp. z o.o.

Ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.646.2019

10.12.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22 (godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00) oraz na serwerze ftp.